Sjaak Cox, nieuwe projectleider Leefbaarheidsfonds

05-05-2022

Expert op snijvlak inwoners, instanties en overheden: daar waar het schuurt en knarst.

Afgelopen 35 jaren heeft Sjaak vele projecten gedaan en initiatieven ontplooid in (op één na) alle Brabantse gemeenten. Rondom herindeling, nieuwbouw dorpshuizen, dorpen- en wijkenbeleid, inwonersparticipatie, eenzaamheid en integriteit.

Bedenker van diverse provinciale programma’s zoals 'Is uw gemeente ouderenproof'. Coöperatieontwikkeling en Burgerparticipatie. In het verleden gespreksleider bij vele discussie-avonden. Nu voor het eerst in de rol van degene die zelf de middelen mag verdelen en uitvoering kan geven aan bijzondere leefbaarheidsprojecten.

Sjaak staat te popelen om met mooie projecten vanuit het Leefbaarheidsfonds aan de slag te gaan. Nieuwsgierig of uw project in aanmerking komt? Neem dan contact op met Sjaak.  Sjaak.Cox@samenopdehoogte.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen